Bez maksas pieejama bērnu un ģimeņu jomas NVO datubāze

Lai uzlabotu ģimeņu, organizāciju un publiskās pārvaldes iestāžu sadarbību ar NVO (sabiedriskā labuma, sociālās uzņēmējdarbības organizācijas), kas aktīvi darbojas bērnu un ģimenes jomās, Latvijas Bērnu labklājības tīkls publisko “Bērnu un ģimeņu jomas datubāzi”. Šī datubāze ļaus ikvienam interesentam, kurš meklē bērniem un ģimenēm atbalstu sniedzošas organizācijas konkrētā reģionā vai atbalsta jomā, operatīvi atrast meklēto informāciju, atlasot datus pēc aktuālās vajadzības.

Datubāze ir pieejama publiski bezmaksas ikvienam interesentam, tā apkopo apmēram 400 organizācijas ar struktūrvienībām visā Latvijā, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu vecākiem un ģimenēm ar bērniem, jauniešiem. Līdz šim vienkopus šāda bērnu un ģimeņu jomā aktīvi strādājošo NVO pakalpojumu sniedzēju datu bāze Latvijā nebija veidota un publiski pieejama. Datus par organizācijām datubāzē ir iespējams meklēt pēc mērķa grupas, atbalsta jomas un veida, problēmas vai kartes funkcionalitātes. Bērnu un ģimeņu jomā aktīvi strādājošo NVO organizāciju datubāze ir pieejama: http://organizacijas.bernulabklajiba.lv/organizacijas.

Datubāze izstrādāta projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Datu bāzes veidotāji paši ir vecāki, profesionāļi un jomas eksperti, kas apzinās šī produkta nozīmību, jo nereti mēs pat nespējam iedomāties, cik dažādas un spēcīgas organizācijas mums atrodas apkārt, kurās varam iesaistīties vai meklēt atbalstu. Datubāzes tapšanas procesā tika apzinātas aktīvās NVO no visiem Latvijas reģioniem, sabiedrība tika aicināta iesūtīt informāciju par viņiem zināmajām organizācijām.

Datubāze regulāri tiks papildināta, tāpēc Latvijas Bērnu labklājības tīkls aicina ikvienu sabiedrības locekli, kurš darbojas vai zina par organizācijas darbu, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, informēt par nepieciešamību šo organizāciju iekļaut “Bērnu un ģimeņu jomas datubāzē”, rakstot uz e-pastu: [email protected].

Projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” gaitā tika izveidota arī “Ekspertu platforma” (https://ej.uz/ekspertu-platforma), kas iekļauj sabiedrībā atpazīstamus dažādu jomu ekspertus, kuri ir gatavi brīvprātīgi palīdzēt uzlabot bērnu un ģimeņu atbalsta politiku un praksi valstī. Ekspertu platforma tika izveidota, jo Tīklam ir būtiska bērnu interešu aizstāvībā profesionālās ētikas ievērošana un sarežģītu jautājumu kopīga risināšana ar jomas ekspertiem.

Ar projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” palīdzību ir izdarīts milzīgs darbs, lai Tīkls turpinātu veiksmīgi uzsākto mērķi – kļūtu par spēcīgāko, atpazīstamāko bērnu, ģimeņu interešu aizstāvi Latvijā, izveidojot un attīstot biedru un ekspertu bāzi, ieviešot profesionālu vadības sistēmu, attīstot efektīvu komunikāciju.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/

Pievienots: 18.05.2022

SVARĪGI ZINĀT !!!

Turpmāk ziedojumus (apģērbi, apavi, spēles, materiāli darbnīcām, grāmatām un citām lietām) mēs turpmāk pieņemsim divas reizes nedēļā (trešdienās un ceturtdienās) no plkst. 8.00 – 17.00.
Paldies par sapratni❤

Pievienots: 11.02.2022

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds”projekts “Mēs esam, mēs varam!” (Līgums nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/017/07)

Tuvojas noslēgumam bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumi. Kopumā projektā šajos pasākumos iesaistīti 80 īpašie bērni un jaunieši.
Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācijas – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums reģionā nav pietiekams.
Projekta mērķis bija stiprināt A/C “Cimdiņš” kapacitāti, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Ventspils pilsētā un novadā, nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos un dalību pilsoniskās sabiedrības procesos. Pateicoties projekta aktivitātēm mērķis tika pilnībā sasniegts.
Šobrīd rit projekta noslēgums- pilsētas un novada bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām aktīvi piedalās gan darba iemaņu veicināšanas pasākumos, mūzikas terapijā un fizioterapijā. Liela atsaucība ir kopīga dažādu pilsētas pasākumu apmeklēšana un dalība tajos. Tā bija gan iespēja parādīt pašiem sevi, savas spējas, gan arī ļaut līdzcilvēkiem iepazīt tuvāk mūs- īpašos bērnus un lauzt dažādus stereotipus.
Noslēdzies darbs pie organizācijas stratēģiskā plāna izstrādes, kas kāpinās maksimāli nodibinājuma (10 speciālisti un 5 brīvprātīgie darbinieki) darbības efektivitāti un pakalpojumu kapacitāti.
Visas aktivitātes tika plānotas, lai projekta tiešai un netiešai mērķa grupai, nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Finansētājs: „Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” (Atbalsta centrs „Cimdiņš”)

 

Pievienots: 31.10.2017

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds”projekts “Mēs esam, mēs varam!” (Līgums nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/017/07)

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds”projekts “Mēs esam, mēs varam!” (Līgums nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/017/07)
Notiek darbs pie organizācijas stratēģiskā plāna izstrādes, kas kāpinās maksimāli nodibinājuma (10 speciālisti un 5 brīvprātīgie darbinieki) darbības efektivitāti un pakalpojumu kapacitāti.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta tiešai un netiešai mērķa grupai, nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Turpinās bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumi. Kopumā projektā šajos pasākumos plānots iesaistīt 80 īpašos bērnus
Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācijas – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums reģionā nav pietiekams.
Projekta mērķis ir stiprināt A/C “Cimdiņš” kapacitāti, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Ventspils pilsētā un novadā, nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos un dalību pilsoniskās sabiedrības procesos.
Finansētājs: „Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” (Atbalsta centrs „Cimdiņš”)

Pievienots: 25.08.2017

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds”projekts “Mēs esam, mēs varam!” (Līgums nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/017/07)

Turpinās bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumi. Kopumā projektā šajos pasākumos plānots iesaistīt 80 īpašos bērnus
Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācijas – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums reģionā nav pietiekams.
Projekta mērķis ir stiprināt A/C “Cimdiņš” kapacitāti, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Ventspils pilsētā un novadā, nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos un dalību pilsoniskās sabiedrības procesos.
Šobrīd projekts rit pilnā sparā – pilsētas un novada bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām aktīvi piedalās gan darba iemaņu veicināšanas pasākumos, mūzikas terapijā un fizioterapijā. Liela atsaucība ir kopīga dažādu pilsētas pasākumu apmeklēšana un dalība tajos. Tā ir gan iespēja parādīt pašiem sevi, savas spējas, gan arī ļaut līdzcilvēkiem iepazīt tuvāk īpašos bērnus un lauzt dažādus stereotipus.
Notiek darbs pie organizācijas stratēģiskā plāna izstrādes, kas kāpinās maksimāli nodibinājuma (10 speciālisti un 5 brīvprātīgie darbinieki) darbības efektivitāti un pakalpojumu kapacitāti.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta tiešai un netiešai mērķa grupai, nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.
Finansētājs: „Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” (Atbalsta centrs „Cimdiņš”)

Pievienots: 31.07.2017

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds”projekts “Mēs esam, mēs varam!” (Līgums nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/017/07)

Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācijas – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums reģionā nav pietiekams. Centrs Cimdiņš ir viens no diviem NVO – dienas aprūpes centriem, kas Kurzemes reģionā ir reģistrēts kā dienas aprūpes centrs, kas nodrošina attiecīgo sociālo pakalpojumu un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Projekta mērķis ir stiprināt A/C “Cimdiņš” kapacitāti, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar invaliditāti iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Ventspils pilsētā un novadā, nodrošinot tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos un dalību pilsoniskās sabiedrības procesos.
Projekta ietvaros ir ieplānots īstenot kompleksas aktivitātes, lai nodrošinātu centra ikdienas darbību un veicinātu organizācijas statūtos norādīto mērķu sasniegšanu ( 80 personas ar funkcionāliem traucējumiem saņems projekta laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai veicinātu šīs sabiedrības daļas integrēšanos sabiedrībā) un tiek plānota organizācijas stratēģiskā plāna izstrāde, kas kāpinās maksimāli nodibinājuma (10 speciālisti un 5 brīvprātīgie darbinieki) darbības efektivitāti un pakalpojumu kapacitāti.
Visas aktivitātes plānotas, lai projekta tiešai un netiešai mērķa grupai, nodrošinātu kompleksu un ilgtspējīgu projekta problemātikas risinājumu.

Projekts sākot ar 2017.gada 1.jūnijs ilgs 5 mēnešus un tas tiks īstenots Kurzemes reģionā – Ventspils pilsētā un novadā.

Tā kopējais budžets ir EUR 6334,32, kuru 100% finansē Latvijas valsts budžets.
Galvenie plānotie projekta rezultāti:
Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin inovatīvu stratēģiskā plāna izstrāde darbā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dzīvesvietās, nodrošinātos sociālās integrācijas pasākumus šiem bērniem un jauniešiem.

Finansētājs: „Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.”
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” (Atbalsta centrs „Cimdiņš”)

Pievienots: 09.06.2017

SMU “Cimdiņdarbnīca”

SMU “Cimdiņdarbnīca”

Pievienots: 20.04.2017

Noslēgumam tuvojas projekta īstenošana

Līdz tikai līdz šī gada aprīļa beigām turpināsies projekta „Cilvēki mums līdzās” īstenošana. Šobrīd projekts rit pilnā sparā un pilsētas un novada bērni un jaunieši ar īpašām aktīvi piedalās gan radošajās darbnīcās, darba iemaņu veicināšanas pasākumos, mūzikas terapijā, fizioterapijā. Liela atsaucība ir kopīga dažādu pilsētas pasākumu apmeklēšana un dalība tajos. Tā ir gan iespēja parādīt pašiem sevi, savas spējas, gan arī ļaut līdzcilvēkiem iepazīt tuvāk īpašos bērnus un lauzt dažādus stereotipus.

Pašreiz projekta dalībnieki arī aktīvi iesaistās gatavošanās procesā centra Cimdiņš 5 gadu darbības jubilejai – tā būs laba iespēja citiem parādīt ko viņi iemācījušies projekta aktivitātēs!

Pievienots: 12.02.2016

Turpinās īpašo bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi

Turpinās bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas pasākumi. Kopumā projektā šajos pasākumos iesaistīti 130 īpašie bērni – 100 no pilsētas un 30 no novada. Katram bērnam šāds plāns sastādīts individuāli ņemot vērā katra spējas un attīstības līmeni. Būtiski, ka tie nav tikai individuāli pasākumi, bet arī publiski pasākumi, kur projekta dalībnieki piedalās dažādos sabiedriskajos notikumos (pilsētas svētkos u.tml) kopā ar plašāku sabiedrību.

Tāpat arī turpinās atbalsta grupas šo bērnu un jauniešu vecākiem, kur reizi mēnesī profesionālo un emocionālo atbalstu sniedz ne tikai speciālisti (psihologs, logopēds, sociālais darbinieks u.c.), bet vecāki arī savstarpēji viens otru atbalsta un dalās pieredzē.

Pievienots: 05.11.2015

Pabeigta metodikas izstrāde pašvaldību sociālajiem darbiniekiem

Kopīgi ar Ventspils novada Sociālo dienestu izstrādāts inovatīvs metodiskais materiāls novada mērķa grupas sociālai integrācijai sabiedrībā. Fotogrāfijās šeit. Līdz ar to novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām turpmākie sociālās integrācijas pasākumi projekta ietvaros tiek plānoti saskaņā ar izstrādāto metodiku. Materiāls ir inovatīvs pēc satura un formas, jo šobrīd novada sociālajiem darbiniekiem nav līdzvērtīgu materiālu darba organizēšanai ar mērķa grupu. Pašlaik novada darbinieki šo darbu veic pamatojoties uz savu individuālo pieeju. Metodiskais materiāls sastāv no rokasgrāmatas (informācija par biežāk nepieciešamo informāciju, attiecīgo kontaktinformāciju, pakalpojumiem un pieejamajiem resursiem, pieejamajiem sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem,  par sociālajiem darbiniekiem un saistītajiem speciālistiem, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem) un informatīvā bukleta – mērķa grupai (bērnu un jauniešiem ar speciālām, īpašām vajadzībām ģimenēm) par pieejamiem pakalpojumiem A/C „Cimdiņš”.

Šobrīd un līdz pat projekta noslēgumam turpināsies metodikas aprobācija.

Metodika pieejama šeit.

Pievienots: 10.08.2015

Uzsākta projekta „Cilvēki mums līdzās” īstenošana

EEZ finanšu instrumenta 2009 – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” projekts „Cilvēki mums līdzās” (līgums nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/025/039)

Finansētājs: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Latvijas valsts un Atbalsta centrs „Cimdiņš”

Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”” (Atbalsta centrs „Cimdiņš”)

Projekta partneri: Ventspils novada domes Sociālais dienests

Projekta apraksts: Kurzemes reģionā viens no visnepieciešamākajiem sociālajiem pakalpojumiem ir sociālās rehabilitācijas – integrācijas pasākumi bērniem t.sk. ar invaliditāti, turklāt dienas aprūpes centru pakalpojumu piedāvājums reģionā nav pietiekams. Centrs Cimdiņš ir viens no diviem NVO – dienas aprūpes centriem, kas Kurzemes reģionā ir reģistrēts kā dienas aprūpes centrs, kas nodrošina attiecīgo sociālo pakalpojumu un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar invaliditāti labklājību Ventspils pilsētā un novadā nodrošinot  tādus sociālos pakalpojumus, kas veicina viņu integrēšanos sabiedrībā.

Lasīt vairāk…

Pievienots: 06.05.2015

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.1DP//1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/185 „Sociālās rehabilitācijas programmas un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Ventspils pilsētā un novadā”

esf_cimdinspng

Finansētājs: Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību

Projekta īstenotājs: Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš”

Projekta partneris: Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests

Projekta mērķis: Uzlabot un attīstīt jaunus alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un celt darbinieku kvalifikāciju atbalsta centrā „Cimdiņš”, lai veicinātu bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem fizisko un garīgo veselību, pašaprūpes iemaņas un uzlabotu, un papildinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Lasīt vairāk…

Pievienots: 05.06.2014

Tiekamies visi ikgadējā pusmaratona skrējienā!!!

Kā jau katru gadu – mēs arī piedalāmies pusmaratona skrējienā ar savu īpašo trasi (savienojam STARTA un FINIŠA punktus), tādēļ, lai iesildītos un kopā sagatavotos skrējienam tiekamies 15.06.2014 generic singulair. Pl. 10.30 Lemberga Hūtē – pie kafejnīcas ieejas!

Pievienots:

Noslēdzas projekta īstenošana

Decembris ir vienu no gada skaistāko svētku – Ziemas saulgriežu mēnesis. Šo svētku noskaņas caurvij Cimdiņa ikdienu – bērni un jaunieši paši dekorē savu egli, gatavo apsveikuma kartiņas saviem draugiem un Cimdiņa atbalstītājiem, sadarbības partneriem. Izveidota arī jauna bērnu radošo darbu izstāde pašvaldības sociālajā dienestā.

Cimdiņa sociālās jomas speciālistiem norisinājās pēdējā supervīzija, kuru laikā tiek sniegtas profesionālas konsultācijas un padomi. Arī vecāku atbalsta grupas šomenēs projekta ietvaros notiek pēdējo reizi.

Cimdiņā darbs ar bērniem un jauniešiem tiek organizēts pamatojoties uz projekta ietvaros izstrādāto sociālās rehabilitācijas programmu un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu programmu. Palīdzību saņem arī bērni līdz 8 gadu vecumam – agrīnās sociālās korekcijas – alternatīvas sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros. Kopumā projekta ietvaros 120 bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām saņēma sociālo rehabilitāciju.

Pievienots: 25.01.2014

Atbalsta centrs “Cimdiņš” realizē projektu „Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika 0 – 3 gadus veciem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Projekta mērķi un galarezultāts

  1. Tika sekmēta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem agrīnā diagnostika un laicīga rehabilitācijas uzsākšana.
  2. Apmācīti 5 A/C „Cimdiņš” speciālisti darbam ar Minhenes funkcionālās diagnostikas materiāliem un visi ieguvuši darbības sertifikātu.
  3. Aprobēti A/C „Cimdiņš” klienti agrīnajā vecumā ar Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi.

Pievienots: 15.10.2013

2013./14.m.g. uzņem skolēnus no 1.-9. klasei šādās licenzētās izglītības programmās:

1) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (21015311)(Uzņemšana  ar  – Valsts pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu).
2) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (21015411)(Uzņemšana  ar  – Valsts pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu)
3) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)(Uzņemšana  ar  – Valsts pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu 5.-9 .kl., ar pašvaldības pedagoģiski – medicīniskās komisijas atzinumu 1.-4. kl.).

Sīkāk lasīt ŠEIT.

Pievienots: 12.08.2013

Iespēja pieciem “Cimdiņa” bērniem piedalīties!!!

No 2013. gada 12. līdz 15. augustam Rīgā, P.Jurjāna mūzikas skolā norisināsies dienas aktivitātes Satikšanās mūzikā. Piedalīsies P.Jurjāna mūzikas skolas audzēkņi ar īpašām vajadzībām un Ventspils Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš audzēkņi. Pedagogu pulkā aicināti Latvijas pasniedzēji.

Lasīt vairāk…

Pievienots: 11.08.2013

“Gliemežvāka noslēpuma” noslēgums un “Cimdiņdobes” atklājums!!!

19. jūlijā plkst. 12.00 Atbalsta centrā ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš” notiks vasaras piedzīvojumu projekta „Gliemežvāka noslēpums” noslēguma un vienlaicīgi „Cimdiņdobes” atklāšanas pasākums.

Sīkāk lasīt ŠEIT.

Pievienots: 09.07.2013

“Cimdiņā” darbs jūnijā norit Līgo svētku – vasaras Saulgriežu noskaņās

Radošajās darbnīcās 120 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no Ventspils un Ventspils novada gatavo dažādus darbiņus, dekorus atbilstoši svētku tematikai site web. Bērni un jaunieši piedalījās arī labdarības pasākumā Pārventas bibliotēkā, apmeklēja teātra izrādi, sportoja. Tāpat arī “Cimdiņš” turpina attīstīt šo bērnu un jauniešu darba iemaņas – kopīgiem spēkiem tiek uzkopta tuvējā apkārtne. Arī šajā mēnesī, tāpat kā iepriekšējā bērniem un jauniešiem bija  iespēja baudīt atveseļojošās izjādes ar zirgiem.

Sīkāk par “Cimdiņa” aktivitātēm lasīt ŠEIT.

Pievienots: 24.06.2013

Balsojam par “Cimdiņdobi”

Mēs piedalāmies LMT un Ventspils pilsētas domes rīkotajā projekta konkursā, lai sakārtotu “Cimdiņa” pieguļošo zālāju un ierīkotu “Cimdiņdobi” ar daudzgadīgiem dekoratīviem augiem un Ziemassvētku egli (lai šogad to nevarētu aiznest un nolauzt!) ar domu nākotnē paši aprūpēt un kopt augus! Nepieciešams jūsu atbalsts balsošanā (balsot var 1x dienā vēl 3 dienas) ŠEIT.

Pievienots: 20.05.2013

Latvijas Autisma apvienības žurnāls “Gliemezītis” Nr.3

Šogad aktīvi uzsākuši darbību Latvijas Autisma apvienība un izdevuši jaunu žurnālu “Gliemezītis”.

Pievienots: 06.05.2013

Tiksimies 11.04.2013. Cimdiņā!!!!

Gaidīsim Jūs no Pl. 16.00, Atpūtas iela 16, lai uzzinātu visus aktuālos jautājumus ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem:

– Jaunumi likumdošanā, pabalstu sistēmā
– Jau esošie pabalsti, atbalsta pasākumi – kārtība, kā tos saņemt
– Asistenti – gan soc. dienests, gan izglītības iestādēs
– Vienreizējie pabalsti, zāļu pabalsti, ārstēšanās pabalsti

Pasākumā piedalīsies:

1) Ventspils pilsētas sociālā dienesta pārstāvis
2) VSAA Ventspils filiāles pārstāvis
3) NVA Ventspils filiāles pārstāvis
4) Ventspils izglītības nodaļas pārstāvis (runāsim par asistentu, logopēda un psihologa pakalpojumiem pirmskolas izglītības iestādes bērniem)

Pievienots: 05.04.2013

Gaidām visus ciemos!!!

Lieldienās, 31.03.2013. ejot garām uz Brīvdabas muzeju, vai atgriežoties no turienes gaidām pl. 13.00 visus savus draugus ciemos “Cimdiņā”!!! Noskatīsimies Lieldienu izrādi, parādīsim ko protam, darbosimies darbnīcās, draudzēsimies ar zaķi, skraidīsim pa sētu, fotografēsimies ar Rumāņu, Bulgāru, Turku u.c. jauniešiem, cepsim desiņas, dzersim uz pavarda vārītu spēka tēju un baudīsim pavasari!!!! (sun)

Pievienots: 28.03.2013

“Cimdiņa” jaunumi!!!

Rīt 20 pop over to this website.03. gaidām bērnus pulksten 11.00 – lai kopīgi fotografētos ar A/S „Baltijas Ekspresis”!

– 26.03. pl. 9.45 pulcējamies „Cimdiņā”, lai dotos uz PII „Eglīte” sporta zāli – sporta nodarbību.
– 28.03. – lūdzam paņemt līdzi sīpolu mizas – olu krāsošanai!
– 1.03.2013. – svinam Lieldienas „Cimdiņā” Bērni nāk 12.00, vecāki 13.00 (ierašanās ar groziņiem!). Būs ciemiņi no Turcijas, Itālijas, Rumānijas
– Brīvdienas: 29. marts. – Lielā piektdiena

1. un 2. aprīlis – BRĪVS
3. aprīlis – Sanitārā diena

Pievienots: 19.03.2013

“CIMDIŅŠ” atklāšana

Iespēja apskatīt VentspilsTV video par CIMDIŅŠ atklāšanu ŠEIT.

“Mans bērns ir īpašs….”, tā parasti sākas stāsts par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Mēs esam jauna organizācija, kura tika izveidota Latvijas Bērnu fonda realizētā projekta “Multifunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros 2010. gada oktobrī. Projekts tika finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību no Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Ventspils pilsētas domes līdzfinansējumu (10%).

Lasīt vairāk…

Pievienots: 28.02.2012